Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

    Dolinský, Filip
    Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...