Now showing items 1-10 of 10

 • Alternativní vývojové prostředí pro AVR 

  Běleja, Marek
  Tato práce pojednává o vývojovém prostředí Arduino a jeho jazyku (Wiring). První kapitoly popisují způsob kompilace. V dalších pak příklad zdrojového kódu v tomto jazyce. Jsou zde uvedené i technické informace o emulátoru ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Monitor tlaku pro mikrofluidní systémy 

  Romaňák, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá meraním tlaku v mikrofluidných systémoch. Teoretická časť práce je venovaná mikrofluidike, tlaku v kvapalinách, meraniu tlaku, rozdeleniu tlakových senzorov a ich špecifikácii. Následne je navrhnuté ...
 • Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních ...
 • Možnosti analýzy signálu na platformě Arduino 

  Havlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možností analýzy signálu na platformě Arduino, vytvořením programu, pomocí kterého je možné v rámci signálu provést výpočet střední hodnoty, efektivní hodnoty a Fourierovy transformace a ...
 • Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT 

  Zagrapan, Ivan
  Táto práca sa zaoberá navrhnutím a realizáciou funkčného prototypu IoT Wattmetra s možnosťou spínania záťaže. Zariadenie je možné bezdrôtovo ovládať s možnosťou odčítať namerané hodnoty. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam ...
 • Přístupový systém s alarmem 

  Vlašánek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístupového systému s alarmem. Obsahuje rozbor aktuálně dostupných přístupových systémů na internetu. Dále je navržen a vyroben přístupový systém s funkcí alarmu při použití RFID ...
 • Systém řízení robotické ruky z operačního robota Da Vinci 

  Jakubík, Juraj
  Práca popisuje návrh systému riadenia nástroja ruky operačného robota Da Vinci amerického výrobcu Intuitive Surgical. Prvotný návrh spočíva v nadviazaní na program pre generovanie riadiaceho bitového slova v prostredí ...
 • Vestavná fotopast se záznamem snímků na SD kartu 

  Marek, Ondřej
  Tato bakalářská práce rozebírá přístupy a metody pro realizaci moderních fotopastí a jejich použití. Dále popisuje návrh a implementační detaily prototypu vestavěné fotopasti, který je realizačním výstupem této práce. ...
 • Vestavný systém s komunikačním rozhraním NFC a Wi-Fi 

  Bugár, Loránt
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s komunikačným rozhraním NFC a Wi-Fi. Stanovuje dva základné ciele. Prvým cieľom je vytvorenie zariadenia, ktoré je schopné na lokálne ukladanie a na následné posielanie dát cez ...