Now showing items 1-8 of 8

 • Centrála pro regulaci vytápění kompatibilní se systémem eQ-3 

  Kažimír, Miroslav
  Efektívne riadenie vykurovania môže prispieť k významnej úspore energii, a tým aj k šetreniu životného prostredia. Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou funkčného prototypu centrály pre ovládanie ...
 • Domácí meteostanice využívající Raspberry Pi 

  Špringer, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navržení a vytvoření domácí meteostanice s využitím platformy \raspi{}. Meteostanice je členěna na výpočetní a senzorovou část. Senzorová část meteostanice je realizována bezdrátovým modulem, ...
 • Elektronický Xylofon 

  Weyrová, Dominika
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat elektronický xylofon, který bude řízený elektronikou na bázi Arduino nebo vhodně zvoleným programovatelným automatem. Xylofon bude vhodný zejména k propagačním účelům.
 • Monitorovací systém kotelny 

  Navrátil, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího systému pro kotelny na tuhá paliva. V první kapitole jsou popsány senzory, které se nejčastěji v kotelnách používají, včetněpopsáníprincipučinnosti.Hlavnímobsahemprác ...
 • Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino 

  Vrána, Milan
  The bachelor thesis deals with design and creating a measuring device based on the photodetector with data acquisition. This measuring device is measured the discharge time of an electroscope. Whole device is placed into ...
 • Optický analyzátor koncentrace CO2 v dechu 

  Škorpík, Daniel
  Tato diplomová práce pojednává o měření koncentrace oxidu uhličitého v dechu pomocí optického analyzátoru za využití absorpční spektroskopie v infračervené oblasti. Použitá metoda je podrobně popsána s technickým zaměřením ...
 • Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku 

  Hunkařová, Nikol
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním akcelerometrických a gyroskopických dat při florbalové střele s využitím platformy Arduino a programového jazyka Matlab. V literární rešerši je zahrnuta teorie florbalové střely, ...
 • Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox 

  Sadílek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navržení a postavení zabezpečovacího systému využívajícího komunikačního protokolu Internetu věcí. Systém je tvořen vývojovou deskou Arduino Nano, komunikačním modulem pro síť Sigfox a senzory ...