Now showing items 1-7 of 7

 • Active Prosthetic Hand 

  Svoboda, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this thesis is to propose and produce prototype of active hand prosthesis. Prototype is based on myoelectric prosthesis principle, therefore it is meant to be controlled by EMG signals. In this specific case ...
 • Experimentální pracoviště pro výzkum imobilizérů do automobilů 

  Kubát, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dálkového omezení rychlosti vozidla. Cílem práce je realizace experimentálního pracoviště, na kterém bude testováno omezení rychlosti pomocí připojení na interní CAN sběrnici ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Jednofázový síťový wattmetr 

  Kolouch, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá wattmetry. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip snímání obvodových veličin, teorie vzorkování a základní teorie. Další kapitola pojednává o vývojových ...
 • Kolorimetr pro medicínské aplikace s NFC připojením 

  Šobich, Adam
  Tato diplomová práce se věnuje sestavení kolorimetru s využitím NFC technologie. Teoretická část seznamuje s principy kolorimetrického měření, kalibrační křivkou a s důležitými fyzikálními veličinami. Práce pojednává o ...
 • Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT 

  Zagrapan, Ivan
  Táto práca sa zaoberá navrhnutím a realizáciou funkčného prototypu IoT Wattmetra s možnosťou spínania záťaže. Zariadenie je možné bezdrôtovo ovládať s možnosťou odčítať namerané hodnoty. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam ...
 • Neuronové sítě v inerciálních navigačních systémech 

  Tejmlová, Lenka
  Disertační práce je zaměřena na oblast inerciálních navigačních systémů a systémů, které pro odhad polohy používají pouze výpočty. Důležitým faktem v dané problematice je vysoká nepřesnost určení polohy při střednědobém a ...