Now showing items 1-3 of 3

 • Datalogger pro stavební konstrukce 

  Hendl, Adam
  Semestrální práce se zabývá problematikou automatizovaného měření a ukládání hodnot teploty vlhkosti a tlaku ve stavebních konstrukcích. V sekci věnující se vlastní práci je především postup, jak jsem postupoval při realizaci ...
 • Nabíječka lithiových akumulátorů 

  Vrba, Marek
  V této práci je navržen a zrealizován prototyp nabíječky vysokokapacitních akumulátorů. Pro konstrukci nabíječky byl zvolen spínaný zdroj na bázi jednočinného blokujícího měniče se dvěma tranzistory. K řízení spínání ...
 • Wireless Control of Embedded M2M Devices Using Unlicensed ISM Band 

  Štůsek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This research work follows the idea of Machine-to-Machine (M2M) communication designing the radio controlled devices using the ISM radio band of 433 MHz. Implemented solution consists of transmitter unit (Raspberry Pi) and ...