Now showing items 1-4 of 4

 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 

  Tvorogov, Ivan
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj interaktivních aplikací pro vizualizaci algoritmů bezeztrátové komprese dat. Teoretická část se věnuje popisu teorií z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů a základnímu ...
 • Knihovna kompresních algoritmů 

  Kozák, Filip
  Náplní této bakalářské práce je vytvoření Knihovny kompresních algoritmů pracujících s daty v paměti. V práci je vysvětlen princip komprese a dekomprese jednotlivých metod, popsané kroky a řešení možných problémů jednotlivých ...
 • Komprese obrazových dat v medicíně 

  Balarin, Jakub
  Práce zkoumá, jak se projeví účinek různých komprimačních algoritmů na obrazových datech v medicíně. Snaží se najít algoritmus nebo skupinu algoritmů, které budou mít největší kompresní účinek. Kromě použití klasických ...
 • Srovnání moderních formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Kalabza, Marek
  V této práci se porovnávají moderní metody komprese digitálních obrazů na daných datasetech v oblasti kvality. První část práce popisuje princip ztrátové komprese a poté samotné komprese formátů JPEG, Lepton, JPEG 2000, ...