Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro ZUŠ 

    Slabý, Pavel
    Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...
  • Revitalizace objektu tkalcovny - Jaroměř 

    Kopecký, Marek
    Projekt zpracovává rekonstrukci staré tovární haly pro účely nové Základní umělecké školy v Jaroměři. Budova je situována ve středu města s dobrou dopravní dostupností. Zachování stávající nosné ocelové konstrukce a zděných ...