Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Poláček, Samuel
  Algoritmické obchodovanie na rôznych typoch búrz nie je novinkou. Obor neurónových sietí poskytuje mnohé nástroje, ktoré nájdu svoje uplatnenie aj v tejto sfére. Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodovaním na trhu s ...
 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení rizikovosti firemních klientů 

  Mlčoch, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na aplikaci principů fuzzy logiky v procesu hodnocení rizikovosti firemních klientů. Na základě reálných dat poskytnutých bankou autor navrhnul dva různé modely, které slouží jako nástroje pro ...
 • Harmonizace melodie 

  Trnkóci, Andrej
  Vedci z oboru informačných technológií oddávna považovali hudbu za obzvlášť zaujímavé umenie. Pravdou je, že história hudby tvorenej počítačom je skoro tak dlhá ako história počítačovej vedy. Programy pre komponovanie, ...
 • Hra využívající metodu MTD(f) 

  Janáček, Matej
  Táto bakalárska práca demonštruje výhody a nevýhody metódy MTD(f) na jednoduchej implementácii hry Dáma. Stručne popisuje rozdiely medzi touto a inými metódami používanými na vyhľadávanie najlepšieho ťahu v hrách.
 • HUMAIN – o designu, umění, humanitních vědách a umělé inteligenci 

  Matějová, Alina
  Umělá inteligence je symptomem budoucnosti osmdesátých let, technologickým fenoménem ezoterizovaným miliony řádků kódu, duch ve stroji, umělec generativního designu, strašák dystopického surrealismu. O umělé inteligenci ...
 • Implementace systému gramatické evoluce 

  Svoboda, Jan
  Gramatická evoluce je relavitně nový přístup ke genetickému programování, který dokáže automatizovaně řešit různé problémy vytvářením programů v libovolném programovacím jazyce. Tato práce shrnuje prinicipy a algoritmy ...
 • Manažer stolních deskových her 

  Kusák, Jiří
  Hlavním cílem práce je navržení a realizace aplikace pro řízení dvou programů (hráčů) proti sobě. Z počátku v textu pojednávám obecněji o deskových hrách (zvláště jejich pravidlech) a systémech hodnocení výkonnosti hráčů. ...
 • Návrh automatického hodnocení rizika úvěru bankovních klientů 

  Kobelka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá aplikací fuzzy logiky na proces automatické detekce úpadkového klienta z pohledu řízení úvěrového rizika banky. Na základě analýzy stávajícího informačního systému Credit Risk Monitoring autor ...
 • Piškvorky 

  Vrtílek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací umělé inteligence pro stolní deskovou hru Piškvorky. Hlavním cílem je vytvořit aplikaci schopnou komunikovat s Manažerem pro stolní deskové hry s pomocí síťové komunikace ...
 • Posilované učení pro hraní hry Starcraft 

  Chábek, Lukáš
  Práce se zabývá metodami strojového učení aplikovanými pro hraní strategických her v realném čase. V práci se zabývám metodou strojového učení Q-learning založenou na zpětnovazebním učení. Praktická část práce je implementování ...
 • Reversi 

  Labaj, Tomáš
  Tato práce se věnuje umělé inteligenci, resp. použití umělé inteligence na deskové hře Reversi. Ta je nejlépe realizovatelná pomocí metody minimax. Aby nedocházelo k zbytečnému prohledávání stavového prostoru, je vhodné ...
 • Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí 

  Zakarovský, Matúš
  Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov ...
 • Umělá inteligence a rozhraní pro hru Osadníci z Katanu 

  Husa, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu uživatelského rozhraní, datové reprezentace probíhající hry a návrh a implementaci umělé inteligence protivníka pro deskovou hru Osadníci z Katanu v její základní verzi. Motivací ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru 

  Tureček, Dominik
  Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax ...
 • Umělá inteligence v průmyslu 4.0 

  Hirsch, Radim
  Cílem této práce je poskytnout přehled aplikací metod umělé inteligence v kontextu průmyslu 4.0. První kapitola je věnována definici konceptu průmyslu 4.0, předchozímu vývoji průmyslu a zařazení vědního oboru umělé inteligence ...
 • Určení natočení hlavy na snímku neuronovou sítí 

  Rybnikár, Lukáš
  Umelé neurónové siete nie sú novinkou, ale posledné roky zaznamenali na populárnosti a dostali sa viac do povedomia širokej verejnosti. Táto bakalárska práca sa zameriava na zistenie uhlu, pod ktorým sa nachádza hlava ...
 • Vysokoúrovňové objektově orientované genetické programování pro optimalizaci logistických skladů 

  Karásek, Jan
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci průběhu pracovních operací v logistických skladech a distribučních centrech. Hlavním cílem je optimalizovat procesy plánování, rozvrhování a odbavování. Jelikož jde o problém ...
 • Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce „Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu“ se zabývá vývojem aplikace založené na expertním systému, jejíž znalostní báze obsahuje expertní informace z oblasti návrhů bezpečnostních systémů ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Tirinda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá použitím prostředků umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Součásti práce je aplikace, která pomocí genetických algoritmů a zadaných kritérií určí optimální rozmístění ...