Now showing items 1-1 of 1

  • Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik 

    Zitterbart, Erik
    Diplomová práce se zabývá problematikou použití umělé inteligence v managementu rizik v kontextu malé výrobní společnosti Princ parket. Práce představuje společnost a přináší analýzu rizik, která vede k rozhodnutí zaměřit ...