Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza AVG signálů 

  Musil, Václav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými metodami analýzy AVG signálů. Cílem této práce je klasifikace těchto signálů a tím přispění k možnostem neinvazivní diagnostiky ischemické choroby dolních končetin. K tomu ...
 • Detekce Elliottových vln pomocí neuronové sítě 

  Grega, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí pro detekci Elliottových vln ve statické časové řadě. Použitá je konkrétně jednoduchá committee machine sestávající z vícevrtsvých perceptronů, trénovaných pomocí ...
 • Harmonizace melodie 

  Trnkóci, Andrej
  Vedci z oboru informačných technológií oddávna považovali hudbu za obzvlášť zaujímavé umenie. Pravdou je, že história hudby tvorenej počítačom je skoro tak dlhá ako história počítačovej vedy. Programy pre komponovanie, ...
 • Hluboké neuronové sítě 

  Habrnál, Matěj
  Diplomová práce se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, zejména pak metodami z oblasti hlubokého učení, jež slouží k inicializaci vah a samotnému učení hlubokých neuronových sítí. Dále popisuje základní teorii klasických ...
 • Pokročilé dolování v datech v kardiologii 

  Mézl, Martin
  Tato práce je zaměřena na využití data miningových metod v lékařství, konkrétně na databázi kardiologických pacientů. Cílem této práce je provést analýzu dat a zaměřit se na hledání neobvyklých závislostí mezi jednotlivými ...
 • Popis Restricted Boltzmann machine metody ve vztahu se statistickou fyzikou a jeho následné využití ve zpracování spektroskopických dat 

  Vrábel, Jakub
  Práca sa zaoberá spojeniami medzi štatistickou fyzikou a strojovým učením s dôrazom na základné princípy a ich dôsledky. Ďalej sa venuje obecným vlastnostiam spektroskopických dát a ich zohľadnení pri pokročilom spracovaní ...
 • Umělá inteligence v průmyslu 4.0 

  Hirsch, Radim
  Cílem této práce je poskytnout přehled aplikací metod umělé inteligence v kontextu průmyslu 4.0. První kapitola je věnována definici konceptu průmyslu 4.0, předchozímu vývoji průmyslu a zařazení vědního oboru umělé inteligence ...
 • Využití modelů neuronových sítí pro hodnocení kvality vody ve vodovodních sítích 

  Cuesta Cordoba, Gustavo Andres
  Vodárenský distribuční systém je tvořen sítí dílčích prvků a subsystémů, které slouží k dopravě vody od zdroje až k odběratelům. Voda musí být upravena v úpravně vody pro zajistění bezpečné pitné vody pro spotřebitele, ...
 • Využití umělé inteligence na komoditních trzích 

  Volf, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích. Řešení problematiky spočívá ve využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí, k technické analýze vývoje ceny vybrané komodity a snaze ...
 • Word2vec modely s přidanou kontextovou informací 

  Šůstek, Martin
  Tato práce se zabývá porozuměním word2vec modelů. Přestože tyto modely vznikly nedávno (2013), staly se velmi populárními. Učením těchto modelů lze obdržet vektorovou reprezentaci slov v~N-dimenzionálním prostoru reálných ...