Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
 • Bayesovské a neuronové sítě 

  Hložek, Bohuslav
  Tato práce představuje Bayesovskou neuronovou síť na základě modelu Occamovy břitvy. První část práce shrnuje základní poznatky o neuronových sítích a Bayesovo pravidlo. Je vysvětlen princip Occamova ostří a detaily ...
 • Fire Detection in Video Stream by Using Simple Artificial Neural Network 

  Janku, Peter; Kominkova Oplatkova, Zuzana; Dulik, Tomas; Snopek, Petr; Liba, Jiri (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This paper deals with the preliminary research of the fire detection in a video stream. Early fire detection can save lives and properties from huge losses and damages. Therefore the surveillance of the areas is necessary. ...
 • Methodology of Neural Design: Applications in Microwave Engineering 

  Pomenka, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  In the paper, an original methodology for the automatic creation of neural models of microwave structures is proposed and verified. Following the methodology, neural models of the prescribed accuracy are built within the ...
 • Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů 

  Křenek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, ...
 • Modeling Broadband Microwave Structures by Artificial Neural Networks 

  Raida, Zbyněk; Lukes, Z.; Otevrel, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  The paper describes the exploitation of feed-forward neural networks and recurrent neural networks for replacing full-wave numerical models of microwave structures in complex microwave design tools. Building a neural model, ...
 • Neuro-fuzzy systémy 

  Dalecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá teorií umělých neuronových sítí, následně jsou popsány fuzzy množiny a vysvětlena fuzzy logika. Na základě neuronových sítí, fuzzy množin a fuzzy logiky je navržen hybridní neuro-fuzzy systém ...
 • Predikce Pohybu Bezdrátových Uzlů v Mobilních Ad Hoc Sítích (MANET) 

  Makhlouf, Nermin
  Rychlý vývoj v oblasti mobilní informatiky vyústil v nový, alternativní způsob mobilní komunikace, v němž mobilní uzly tvoří samoorganizující se bezdrátovou síť, jíž se říká mobilní síť ad hoc (Mobile Ad hoc Network, MANET). ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Hamerník, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku a následnou aplikaci vybraných metod umělé inteligence na kapitálových trzích - konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia prostriedkov umelej inteligencie pre podporu rozhodovania na kapitálových trhoch. Obsahuje teoretické poznatky technickej, fundamentálnej a psychologickej analýzy a ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hasoň, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na umělou inteligenci a její aplikování v oblasti finančních trhů. Pro predikci hodnoty a trendu vybraných kurzů měn jsou použity umělé neuronové sítě. Umělá neuronová síť je vytvořena v ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence na finančních trzích. Konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu vývoje vybraného ...