Now showing items 1-1 of 1

  • Využití kapaliny ve tváření 

    Vraštiak, Michal
    Práce předkládá aktuální literární studii o technologiích využívající kapalinu jako tvářecí médium. Zde jsou uvedeny základní principy metod: hydroform, hydromechanické tažení, Wheelon, Asea, vysokorychlostní tváření, ...