Now showing items 1-2 of 2

  • Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové 

    Procházka, Libor
    Konverze objektu bývalé slévárny na okraji areálu ZOO pro potřebu výstavního pavilonu drobných savců a ptáků s živou expozicí. Pavilon bude zaměřen v souladu se specializací ZOO, na faunu a flóru asijského kontinentu.
  • Přístupnost webových technologií a její standardy 

    Konečná, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá přístupností a webovými standardy. Vysvětluje důleţitost vytváření přístupných webových stránek vzhledem k zdravotně postiţeným uţivatelům. Jednotlivá postiţení jsou stručně popsána v ...