Now showing items 1-1 of 1

  • Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. 

    Wurstová, Agáta
    Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí ...