Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Ševčíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KOVOSTEEL, s.r.o. za pomoci vlastního programu v prostředí Visual Basic. Hodnocení finanční situace podniku je dosaženo za použití vybraných metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Camfrla, Pavel
  Tato bakalářská práce je zpracována za účelem zhodnocení finanční situace společnosti PROFID s.r.o. Podle výsledků zvolených metod analýzy jsou dále tyto informace použity pro vytvoření návrhů, které budou sloužit jako ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Michalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který je specialistou ve výrobě a prodeji skladovacích technologií. Práce využívá finanční analýzy, díky které zjišťuje finanční a ekonomický stav firmy a ...
 • Kapitálová struktura společnosti SCHOTT FLAT GLASS s.r.o. 

  Urbanová, Tereza
  Cílem diplomové práce je analýza kapitálové struktury společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy. Konkrétně bude realizována horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Na základě ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Meluzínová, Jana
  Předmětem diplomové práce je provést finanční analýzu v konkrétní společonsti a uvést návrhy na zlepšení její finanční situace. První část práce shrnuje teoretické poznatky v oblasti finační analýzy. Představení společnosti ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických a právnických osob 

  Fričová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Voráčová, Monika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a provést návrhy na zlepšení ve firmě KARDE s.r.o. Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde jsou aplikovány v současnosti nejpoužívanější ...