Now showing items 1-20 of 34

 • Bezpečnost VoIP protokolů 

  Novotný, František
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost protokolu VoIP (Voice over Internet Protocol). Nejdříve jsou představeny nejpoužívanější transportní a signalizační protokoly, které jsou využity v této technologii. ...
 • Bilingový systém a monitorování hovorů pro PBX Asterisk 

  Depiak, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu účtovacího systému s možnosti monitorování jednotlivých hovorů pro softwarovou ústřednu Asterisk. Účtování hovorů lze přizpůsobit pomocí skupin jednotlivých pravidel, skládající ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...
 • Implementace protokolu SIP v open Source PBX a jejich testování 

  Papež, Nikola
  Tato práce zkoumá a porovnává několik vybraných knihoven protokolu SIP, výkon, stabilitu, bezpečnost a vliv na jejich konfiguraci. Na začátku jsou stručně vyjmenovány hlavní funkce signalizačního protokolu. Následují ...
 • Implementace služby provisioning v Open source PBX Asterisk 

  Král, Jan
  Bakalářská práce „Implementace služby provisioning v Open source PBX Asterisk“ se v teoretické části věnuje obecnému popisu služby provisioning a možnostem její implementace do PBX Asterisk z hlediska samotné ústředny a ...
 • Implementace WebRTC v Open source PBX 

  Šalko, Jaroslav
  Tato práce se zabývá podporou WebRTC komunikace napříč vybranými Open Source PBX. Jmenovitě to jsou PBX Asterisk, FreeSWITCH a Kamailio. Práce je zejména zaměřena na způsob integrace WebRTC v jednotlivých PBX a obsahuje ...
 • Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi ...
 • Metody zajištění bezpečnosti VoIP provozu Open source PBX 

  Chalás, Jaroslav
  Hlavným dôvodom vytvorenia licencie a programu Open Source je voľné šírenie zdrojového kódu aplikácii a programov samotných. Keďže ide o verejne prístupný bezplatný projekt, upgrade a podporu majú na starosti dobrovoľne ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Modul ARM PXA270M a jeho využití jako pobočková ústředna 

  Vojtíšek, Jindřich
  V této práci je rozebráno použití operačního systému Linux na bezdiskových zařízeních. Toto je zde řešeno na vývojovém kitu od Voipac PXA270M, který je založen na ARM procesoru. V této práci jsou dále rozebrány distribuce ...
 • Modulární webové rozhraní pro PBX Asterisk 

  Moučka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi přístupy ke konfiguraci pobočkové ústředny Asterisk PBX a návrhem vlastního modulárního rozhraní. Toto modulární rozhraní má za cíl usnadnit konfiguraci ústředny a pomocí modulů ...
 • Možnosti implementace signalizačního systému číslo 7 v PBX Asterisk 

  Janíček, Martin
  Práce popisuje signalizační systém SS7, jeho možnosti a možnosti přenosu signalizace po IP sítích. Podrobněji se věnuje transportním protokolům SCTP a BICC. Rozebírá druhy implementace tohoto systému do ústředny Asterisk ...
 • Možnosti vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace 

  Halamík, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace. Jedná se o vytvoření sítě nové generace, tzv. NGN, v rámci konvergence stávajících telekomunikačních sítí na počítačové ...
 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Návrh a implementace interaktivního grafického rozhraní pro IVR 

  Konečný, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom grafického rozhrania pre vytváranie a editáciu IVR aplikácií. Práca je vo väčšej miere zameraná na softvérovú časť, analyzuje súčasné riešenie produktu iPBX od spoločnosti IPEX, ...
 • Návrh a realizace VoIP ústředny pro komerční využití 

  František, Jiří
  Práce se zabývá návrhem VOIP ústředny založené na Asterisku s účtovacím systémem A2Billing. Nejdříve je popsán průběh instalace programového vybavení a zprovoznění ústředny pro možnost volání v rámci ústředny i mimo ni. ...
 • Návrh a realizace web rozhraní pro PBX Asterisk 

  Janda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového rozhraní pro správu a konfiguraci softwarové pobočkové ústředny Asterisk. Do aplikace se uživatel dostane po autentizaci. Aplikace je rozdělena na část uživatelskou a ...
 • Open source pobočková ústředna FreeSWITCH 

  Hynek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití alternativní softwarové ústředny FreeSWITCH. V praxi je ověřena možnost a náročnost instalace, včetně rozšiřujících karet, na jednu z nejrozšířenějších distribucí Linuxu, ...
 • Pobočková VoIP ústředna Asterisk a její nástavby 

  Melichar, Ondřej
  Diplomová práce rozebírá možnosti open-source pobočkové ústředny Asterisk, popisuje její funkce a porovnává ji s několika jejími nástavbami. Je zde vysvětlen i pojem SIP stack a také jsou zde konkrétně uvedeni dva jeho ...
 • Princip hlasové komunikace v IP sítích a její bezpečnost 

  Bořuta, Petr
  Tato práce se zaměřuje na technologii VoIP a její zabezpečení. V první části je popsán obecný princip a struktura VoIP systémů a jednotlivé protokoly svázané s VoIP. V další části je rozebráno zajištění kvality služeb a ...