Now showing items 1-5 of 5

 • Model víceotáčkového motoru a simulace v programu ANSYS Maxwell 

  Záškodný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočty a simulacemi víceotáčkových asynchronních motorů. V první části je popsán základní princip těchto strojů. Dále jsou uvedeny tři příklady statorových vinutí s možností přepínání počtu ...
 • Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu 

  Fišer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a měření asynchronního motoru malého výkonu. V první části je popsána konstrukce a princip funkce asynchronního motoru. Následující část práce se zabývá analytickým výpočtem vlastností ...
 • Simulace momentové charakteristiky asynchronního stroje 

  Michalík, Marek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o základech teorie asynchronního motoru a o principu jeho činnosti. Také se zaměřuje na teorii prostorových vyšších harmonických magnetického pole a princip vytvoření asynchronních ...
 • Výpočet parametrů asynchronního motoru malého výkonu 

  Vojče, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává v první části o konstrukci a principu funkce asynchronních strojů. V druhé části se zabývá samotným analytickým výpočtem třífázového asynchronního motoru malého výkonu. Je provedena simulace ...
 • Zvýšení účinnosti asynchronních motorů malého výkonu 

  Vilím, Martin
  V této bakalářské práci pojednávám o asynchronních motorech obecně, popisuji jejich konstrukci, princip činnosti, použití. Zahrnuje i měření konkrétního motoru a návrh motoru. V první části pojednává o principu činnosti ...