Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu 

    Fišer, Jan
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a měření asynchronního motoru malého výkonu. V první části je popsána konstrukce a princip funkce asynchronního motoru. Následující část práce se zabývá analytickým výpočtem vlastností ...
  • Zvýšení účinnosti asynchronních motorů malého výkonu 

    Vilím, Martin
    V této bakalářské práci pojednávám o asynchronních motorech obecně, popisuji jejich konstrukci, princip činnosti, použití. Zahrnuje i měření konkrétního motoru a návrh motoru. V první části pojednává o principu činnosti ...