Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání metod pro výpočet erozního smyvu v povodí 

    Plešek, Martin
    Práce se zabývá vyhodnocením erozních a odtokových poměrů metodami USLE, USLE2D v prostředí ArcGIS, Atlas a WEPP na katastrálním území Hostašovice. Metody jsou popsány a následně porovnány.
  • Školní atlasy pro slabozraké 

    Šplíchalová, Romana
    Cílem diplomové práce je krátký přehled kartografické tvorby pro zrakově postižené, zhodnocení vybraných děl a vytvoření návrhu Školního atlasu pro slabozraké. Součástí diplomové práce jsou přílohy s ukázkovými listy ...