Now showing items 1-9 of 9

 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Hradiský, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou auta, diaľkovo ovládaného pomocou počítača. V práci je popísaný návrh systému, výber a popis jednotlivých komponentov. Praktická časť obsahuje realizáciu ...
 • Digitální tachometr 

  Bařinka, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh komponentů a praktickou realizací digitálního tachometru. V práci jsou popsány tři základní konstrukce tachometru včetně praktické ukázky, způsoby měření rychlosti a zkoušení ...
 • Integrated Multichanel Audio Amplifier for Home Cinema 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes complete design of amplifier for home cinema system. Described amplifier has 2 digital inputs (TOSLINK and S/PDIF) and single analog input. With this inputs it is possible to connect amplifier to a ...
 • Modulární RGB LED displej 

  Coufal, Miroslav
  Cílem této diplomové práce byl návrh RGB LED displeje s rozhraním ethernet. Vytvořiljsem zobrazovací modul,řízený mikrokontrolérem Atmega 2560-16AU. Tyto moduly lze propojovat pomocí sériového standardu RS485. Připojení k ...
 • Realizace bezdrátové senzorové sítě s mikrokontroléry Atmel AVR 

  Mráz, Ľubomír
  Táto diplomová práca pojednáva o norme IEEE 802.15.4 a Zigbee určenej pre bezdrátové senzorické siete. Tieto normy sú podrobne popísané v prvých dvoch kapitolách. Hlavnou prioritou bezdrátových senzorických sietí je minimálny ...
 • Shooting Sport Simulation Device 

  Poloch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The goal of this work is to design, build and test a shooting sport simulation system. The first part of this system is a module that can be put into a variety of shooting weapons and transform them to a laser gun. The ...
 • Simulátor signálu EKG 

  Šebesta, Patrik
  Bakalářská práce se zaobírá realizací autonomního simulátoru EKG s jedním výstupem pomocí mikroprocesoru, alfanumerického displeje, ovládacích tlačítek a přizpůsobovacích obvodů pomocí kterých lze připojit simulátor k ...
 • Snímání hmotnosti včelích úlů s dlouhodobou stabilitou 

  Vozdecký, Martin
  Semestrální práce se zabývá návrhem stabilního systému měření hmotnosti včelího úlu. Práce vyhodnocuje vhodné typy hmotnostních snímačů a jejich vliv na stabilitu měření. Hlavní část práce je vlastní návrh elektronické ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Bakalářská práce popisuje zařízení pro měření a záznam letové polohy RC modelu, které se skládá z mikrokontroléru a tlakového čidla. To měří hodnotu atmosférického tlaku a tyto údaje jsou přepočítávány mikrokontrolérem na ...