Now showing items 1-19 of 19

 • Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii 

  Mikulášek, Michal
  Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění ...
 • Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá návrhem WiFi stanice pro připojení senzorů a ovladačů s připojením do sítě IoT. Stanice využívá WiFi modul ESP8266. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se stanice skládá. Práce zahrnuje ...
 • Bezdrátové měřicí zařízení pro soutěže v požárním sportu 

  Holinka, Milan
  Tato diplomová práce popisuje návrh, vývoj a realizaci bezdrátové elektronické časomíry pro použití v požárním sportu. Specifikace výsledného produktu je sestavena s ohledem na univerzálnost, snadnou použitelnost a nízké ...
 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Knihovna grafických prvků pro mikrokontrolery Atmel AVR a grafické displeje 

  Skopal, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřen na problematiku ovládání grafických LCD displejů pomocí mikroprocesorů řady AVR. Podrobně je zde popsán řadič od firmy Toshiba T6963C. Výsledkem této práce je modulární knihovna napsaná v ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Monitorování rušení v síťovém napájení 

  Jirčík, Zdeněk
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem elektronického zařízení pro monitorování napájecí sítě. V teoretické části jsou popsána rušení napájecích sítí, vlastnosti analyzátorů sítě, komunikace a správa souborů na paměťovém ...
 • Návrh a optimalizace PID regulátoru pro sdruženou regulaci teplota/vlhkost 

  Tomanek, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a optimalizovať reguláciu teploty a vlhkosti inkubátora. Regulácia bude riadená mikrokontrolérom Atmel AVR. Procesor bude prostredníctvom PWM výstupu riadiť intenzitu ohrievania a vyparovania ...
 • Návrh a realizace MIDI ovladače 

  Jirčík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací MIDI ovladače, který umožňuje vysílání MIDI zpráv pro změnu programu a MIDI zpráv změny hodnoty tzv. průběžného MIDI kontroleru standardního typu. V teoretické části práce ...
 • Návrh a realizace regulátoru otáček stejnosměrného motoru pro mobilní robot 

  Hrbáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obousměrného regulátoru otáček určeného pro stejnosměrný komutátorový motor do výkonu 250 W. V rešeršní části jsou diskutovány různé způsoby realizace jednotlivých subsystémů regulátoru ...
 • Návrh systému pro vzdálený upgrade firmwaru pro uzly bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Diplomová práca je venovaná jednej z problematík bezdrôtových senzorových sietí – preprogramovanie firmwaru uzlov rádiovým prenosom (OTAU). V prvej kapitole sú rozobrané požiadavky a formy prenosu firmwaru do jednotlivých ...
 • Protokol IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

  Polak, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou protokolu 6LoWPAN a implementace protokolu IPv6 na zadané platformě. Úvod práce se zabývá objasněním bezdrátový senzorových sítí. Následně bylo popsáno protokol 6LoWPAN, který mapuje ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Pavlíček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci ...
 • Řízení kamerového slideru 

  Rajnoch, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací digitálního ovladače krokového motoru, který umožňuje pohyb kamery na kamerovém slideru. Základními prvky jsou mikroprocesor ATmega16 a driver krokového motoru Toshiba ...
 • Řízení laboratorního zdroje 

  Hauer, Petr
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zdroje ovládaného mikroprocesorem a počítačem pomocí USB rozhraní. V teoretické části práce je popsána USB sběrnice i způsob její implementace do mikroprocesoru. ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • VGA zobrazovací zařízení s mikrokontrolerem 

  Polášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním obrazu formátu VGA pomocí mikrokontroleru. Je zaměřena na mikrokontrolery řady AVR od výrobce Atmel. Práce obsahuje popis rozhraní VGA, řeší jeho připojení na výstupní porty ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Vzdálená správa jednočipových systémů 

  Vágner, Martin
  Práce řeší problematiku vzdálené správy paměti programu (firmware) jednočipových systémů založených na mikrokontrolérech řady Atmel AVR prostřednictvím rozhraní Ethernet a protokolů TCP/IP. Komunikaci zprostředkovává ...