Now showing items 1-1 of 1

  • Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů 

    Sýkora, Jiří
    Cílem této diplomové práce je vypracování podrobné literární rešerše na téma využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Tato práce obsahuje aktuální literární rešerši týkající se této problematiky. V práci ...