Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech 

    Imramovská, Klára
    Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody ...