Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech 

    Imramovská, Klára
    Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody ...
  • Detekce atriálních fibrilací metodami v časové oblasti 

    Sámel, Maroš
    Účelom tejto práce je zoznámenie sa s problematikou atriálnych fibrilácií, jej porozumenie a následné spracovanie metód detekcie atriálnych fibrilácií založených na analýze komorového rytmu. Metódy spracované v tejto práci ...