Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vláknového optického spoje 

  Šefara, Petr
  V této práci jsou shrnuty teoretické poznatky o šíření světla optickým vláknem a o příčinách vzniku parazitních jevů v optickém vlákně a jejich dopadu na přenášený signál. Jsou zde také vysvětleny základní metody pro měření ...
 • Attenuation in Rectangular Waveguides with Finite Conductivity Walls 

  Yeap, K. H.; Tham, C. Y.; Yassin, G.; Yeong, K. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  We present a fundamental and accurate approach to compute the attenuation of electromagnetic waves propagating in rectangular waveguides with finite conductivity walls. The wavenumbers kx and ky in the x and y directions ...
 • Bezdrátový optický spoj 

  Šála, Jakub
  V této diplomové práci je zachycena problematika současných možností bezdrátových optických spojů, omezení jejich nasazení v praxi s ohledem na dostupnost a spolehlivost. Jsou provedena měření na bezdrátovém optickém spoji ...
 • Capacitance Multiplier Using Small Values of Multiplication Factors for Adjustability Extension and Parasitic Resistance Cancellation Technique 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Polák, Ladislav; Petržela, Jiří (IEEE, 2020-08-05)
  This paper presents a new concept of a capacitance multiplier using the topology of differential voltage buffer and current conveyor, where the capacitor is connected to the current input terminal. The presented topology ...
 • Dense Maritime Fog Attenuation Prediction from Measured Visibility Data 

  Nadeem, F.; Leitgeb, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The benefits of Free Space Optics (FSO) motivate to use it for future high data rate demanding communication applications. However, widespread growth of the technology has been hampered by reduced availability due to weather ...
 • Limitující faktory optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Rouča, Tomáš
  Bakalářská práce blíže specifikuje působení útlumu a disperze optických vláken v souvislosti s ovlivněním šířky pásma přenášeného signálu a kapacity přenesených dat. Dále se zabývá vlivy působícími na optický signál při ...
 • Parametry sítí FTTx - kvalita služeb 

  Winkler, Aleš
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení optické přístupové sítě pro přenos služeb Triple play. Chtěl bych tady čtenáři objasnit metodu návrhu optické sítě. Jsou zde popsány druhy přístupových sítí ...
 • Počítačový návrh digitálního radioreléového spoje 

  Havel, Ladislav
  Pozemní digitální radioreléové spoje se používají k přenosu digitálních informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Každý takovýto spoj má různé charakteristiky a určující parametry pro ...
 • Propojení televizních studií 

  Flimel, Peter
  V tejto bakalárskej práci je vyriešené prepojenie TV štúdii v roku 2020, za účelom sprostredkovania futbalových zápasov medzi štúdiami v Prahe a Bratislave. Práca sa zaoberá problematikou optických spojov a technológii, ...
 • Topology For Next Generation Access Network 

  Kovář, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article consists of basic requirements, application of optical fibers and final simulation of this network in specific location. This template shows ideal construction of optical fiber network for this chosen location ...