Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

    Baše, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
  • Měření útlumu ultrazvukového vlnění 

    Feller, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá způsoby měření útlumu ultrazvuku. V rámci práce jsou navrženy a proměřeny různé metody měření útlumu. Jako referenční látka pro toto měření je použit ricinový olej. Pro měření jsou využity ...