Now showing items 1-1 of 1

  • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

    Dubec, Marek
    Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...