Now showing items 1-1 of 1

  • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

    Hlinka, Jan
    Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...