Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu 

  Stano, Matej
  Táto práca sa zameriava na využitie okuliarov Microsoft HoloLens pre rozšírenú realitu a ich prepojenie a komunikáciu s mobilným telefónom za účelom ovládania hologramu. V telefóne sú využité pohybové a polohové senzory ...
 • Aplikace smíšené reality v průmyslu 4.0 a robotice 

  Jedovnický, Michal
  Předmětem této práce je rešerše současného vývoje trendu využívání smíšené reality v průmyslu a robotice a jejich možný vývoj do budoucna. Dále pak praktické seznámení se se systémem Acer Mixed Reality Headset a vytvoření ...
 • Augmented reality applications in embedded navigation devices 

  Jaroš, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací rozšířené reality v oblasti navigačních zařízení. Popisuje možnosti zpracování videa za účelem projekce virtuální scény pomocí dat získaných satelitním a inerciálním navigačním sybsystémem. ...
 • Augmented Reality for Mobile Devices for Precise Urban Navigation 

  Murín, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na rozšířenou realitu a její realizaci pro mobilní platformu Android. V teoretické části je kladen důraz na obeznámení se s principy rozšířené reality, možnostmi její realizace pro mobilní ...
 • Augmented Reality on Smartphones 

  Minda, Marek
  Rozšířená realita je koncept doplňování reálného světa o počítačem generovaný obsah. Díky pokroku v oblasti mobilních zařízení je mnoho možností využití tohoto konceptu na chytrých telefonech. Tato práce zkoumá schopnost ...
 • Augmented Reality System For Testbed Industry 40 

  Poláček, Matěj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with integration of augmented reality (AR) into Testbed Industry 4.0. Testbed is automated robotic barman intended for practical demonstration and verification of concepts such as Industry 4.0 or a digital ...
 • Desková hra v rozšířené realitě na dotykovém stole 

  Helešicová, Aneta
  Práce se zabývá využitím interaktivního stolu ARTable pro hraní komplikované deskové hry. Jejím výsledkem je promítané uživatelské rozhraní pro hru World of Warcraft Desková hra s ovládáním skrze dotykovou plochu v jazyce C++.
 • Detektor Uniform Marker Fields pro Windows Phone 

  Mašek, Jiří
  Tato práce pojednává o detekci Uniform Marker Fields a umístění kamery v prostoru. Jsou zde popsány vlastní kroky detekce UMF, platforma Windows Phone 8, práce s DirectX  a také pojem rozšířená realita. V textu je popsána ...
 • Experimentální ověření přenosových vlastností bezdrátových technologií IEEE 802.11ac/ad 

  Jošťák, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentálnym overením prenosových vlastností be- zdrôtových technológií, so zameraním sa na vysokorýchlostné prenosy. Pre meranie boli vybrané štandardy IEEE 802.11ac/ad. V teoretickej ...
 • FICTION CENCRETE 

  Tajovský, Jakub
  Ve své praktické diplomové práci realizuji soubor obrazů a malířských objektů, které by měly analogovým zbůsobem imitovat principy augmentované a virtuální reality. Z technického hlediska mě zajímá otázka obousměrné remediace ...
 • Integrace systému rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0 

  Poláček, Matěj
  Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0. Testbed představuje automatizovaného robotického barmana, který slouží k praktické demonstraci a ověření pojmů jako je Průmysl ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Shaker" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Karniš, Radim
  Cílem práce je návrh, konstrukce a implementace autonomní buňky Shaker, součásti testbedu Průmyslu 4.0. Buňka realizuje jeden úkon v životě produktu procházejícím výrobní linkou, konkrétně protřepání nápoje. Všechny kroky ...
 • Ovládání robotického ramene s využitím rozšířené reality a tabletu 

  Pristaš, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie experimentálnej aplikácie na manipuláciu virtuálnych objektov v rozšírenej realite pomocou tabletu pre ovládanie robotického ramena. Navrhnuté sú rôzne spôsoby manipulácie virtuálnych ...
 • Programování robotických akcí v rozšířené realitě 

  Sabela, David
  Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která umožňuje prostřednictvím rozšířené reality programovat robotické akce. Aplikace je demonstrativního charakteru a je zde snaha o intuitivní ovládání a dobrou integraci rozšířené ...
 • Rozšířená realita na Android - potlačení reálných objektů 

  Katrušák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh způsobu, jakým lze ve scéně rozšířené reality překrýt vybrané reálné objekty za účelem lepšího zobrazení virtuálních objektů a tento způsob následně implementovat v podobě aplikace pro ...
 • Rozšířená realita na mobilním zařízení 

  Valenta, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje rozšířit realitu pomocí mříže jako hrací plochu pro hru. Hra by měla spočívat v pokládání bloků na tuto plochu. Jsou zde rozebrány možnosti rozšířené ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Lagová, Lenka
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby aplikací rozšířené reality. Jsou zde popsány typy rozšířených realit, problémy spojené s tvorbou aplikací tohoto druhu. Dále je popsán způsob detekce pohybujících se objektů ze ...
 • Rozšířená realita pomocí rovinného objektu a lokálních obrazových příznaků 

  Bárta, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s prvky rozšířené reality umožňující mapování rovinného objektu a následnou lokalizaci pozice kamery nad tímto modelem s možností dokreslování dalších informací do obrazu. ...
 • Rozšířená realita pro ARTable s See-through brýlemi 

  Adam, Róbert
  Táto bakalárska práca bola vytvorená počas môjho štúdia na fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Práca sa zaoberá rozšírenou realitou, vývojovým prostredím Unity a systémom ARTable. V teoretickej ...