Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro simulaci akustiky místnosti 

    Krbila, Martin
    Tato práce se zabývá simulací akustiky místností. V práci jsou nejprve teoreticky popsány existující přístupy k simulaci akustiky a srovnány jejich přednosti a nevýhody. K výpočtu odezvy místnosti bylo implementováno několik ...