Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

    Lyko, Antonín
    Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...