Now showing items 1-2 of 2

  • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

    Čermák, Marek
    Cílem této práce je navrhnout a vytvořit přípravek pro automatizované měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Práce obsahuje popis krevního tlaku, jsou zde vysvětleny způsoby jeho monitorování, základní ...
  • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

    Kocová, Lucie
    Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...