Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

    Kocová, Lucie
    Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...