Now showing items 1-4 of 4

 • Bezpečná autentizace a klíčový management v Internetu věcí 

  Škunda, Patrik
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnej autentizácie a kľúčového managementu v internetu vecí. Popisuje základné protokoly využívajúce sa v IoT, ďalej kryptografické primitíva, komunikačné technológie v IoT a koncové ...
 • Identifikační a autentizační technologie 

  Miklánková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou momentálne dostupných RFID technológií a čipových kariet. Zhrhnuté sú druhy identifikačných a autentizačných rádiových, či kontaktných systémov. Praktická časť porovnáva namerané výkonové ...
 • Metody autentizace napojení k WiFi síti 

  Valašek, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá autentizáciou pomocou protokolu RADIUS a autentizačnými metódami podľa štandardu IEEE 802.1X. Na začiatku sa nachádza stručná charakteristika vybraných autentizačných metód, najmä PAP, CHAP a ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Ďuraj, Peter
  Hlavným obsahom mojej bakalárskej práce bude uviesť problematiku bezdrôtových sieti. Vysvetľuje aktuálne používané štandardy a architektúry v bezdrôtových sieťach a ich bezpečnosť. V ďalšej časti nadväzuje analýza problému ...