Now showing items 1-20 of 29

 • Analysis of Broadcast Authentication Mechanism in Selected Network Topologies 

  Vanek, T.; Rohlik, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper deals with simulation of the broadcast authentication protocols using Colored Petri Nets and further optimizations in Matlab environment. Typical application of broadcast authentication protocols can be ...
 • Autentizace pomocí mobilních telefonů 

  Fusek, Zdeněk
  Tato práce se zabývá autentizací pomocí mobilních telefonů. Jako autentizační zařízení byl zvolen telefon s operačním systémem Android. K implementaci aplikací je využito vývojové prostředí Eclipse. Cílem práce bylo ...
 • Autentizace pomocí mobilního telefonu 

  Križan, Viliam
  Bakalárska práca popisuje základné autentizačné metódy znalosťou, používané autentizačné predmety a biometrické spôsoby autentizácie. Rozoberá možnosti aplikácie jednotlivých metód určených pre mobilné telefóny. Zaoberá ...
 • Autentizace pomocí smartkaret 

  Juras, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou autentizace. V práci je zmíněna autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Jsou rozebíráni zástupci od jednotlivých typů. U autentizace předmětem se práce zaměřuje převážně na ...
 • Autentizace pomocí zařízení s OS Android 

  Smíšek, Martin
  Bakalářská práce popisuje základy kryptografie zahrnující symetrickou a asymetrickou kryptografii. Dále popisuje metody autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Zabývá se popisem perspektivních technologií NFC a BLE a ...
 • Autentizace v IoT 

  Drápela, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V ...
 • Authentication Using Mobile Phones 

  Fusek, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project deals with authentication by a mobile device. The mobile device with the operating system Android 5.0 was chosen as authentication device. The user can perform authentication with emulation of contactless chip ...
 • Authentication via Smartphone with NFC 

  Horák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work is about replacement smartphones instead of smart cards in acces control. The main goal is to create an application which runs on Android and has the same function as a smart card. The requirements for this task ...
 • Bezpečná autentizace a klíčový management v Internetu věcí 

  Škunda, Patrik
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnej autentizácie a kľúčového managementu v internetu vecí. Popisuje základné protokoly využívajúce sa v IoT, ďalej kryptografické primitíva, komunikačné technológie v IoT a koncové ...
 • Bezpečná autentizace uživatelů pomocí čipových karet 

  Koutný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice čipových karet typu BasicCard a jejich analýzou z hlediska nabízených kryptografických funkcí a míry zabezpečení. Byla zde použita metoda eliptických křivek. Práce také obsahuje návrh ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Identifikační a autentizační technologie 

  Miklánková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou momentálne dostupných RFID technológií a čipových kariet. Zhrhnuté sú druhy identifikačných a autentizačných rádiových, či kontaktných systémov. Praktická časť porovnáva namerané výkonové ...
 • Implementace kryptografických protokolů na čipové karty 

  Moravanský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na kryptografická schémata využívající atributová pověření, která se snaží minimalizovat negativní dopady na ochranu soukromí uživatelů při používání autentizačních systémů. Cílem bakalářské ...
 • Kryptografická ochrana digitální identity 

  Dzurenda, Petr
  Dizertační práce se zabývá kryptografickými schématy zvyšující ochranu soukromí uživatelů v systémech řízení přístupu a sběru dat. V současnosti jsou systémy fyzického řízení přístupu na bázi čipových karet využívány téměř ...
 • Kryptografické protokoly s ochranou soukromí pro zabezpečení heterogenních sítí 

  Malina, Lukáš
  Disertační práce se zabývá kryptografickými protokoly poskytující ochranu soukromí, které jsou určeny pro zabezpečení komunikačních a informačních systémů tvořících heterogenní sítě. Práce se zaměřuje především na možnosti ...
 • Metody autentizace napojení k WiFi síti 

  Valašek, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá autentizáciou pomocou protokolu RADIUS a autentizačnými metódami podľa štandardu IEEE 802.1X. Na začiatku sa nachádza stručná charakteristika vybraných autentizačných metód, najmä PAP, CHAP a ...
 • Moderní přístupový systém 

  Vomáčka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh schématu přístupového systému s autentizací uživatelů pomocí smart karet. V první části práce jsou popsány dostupné druhy identifikačních předmětů pro autentizaci uživatelů a také druhy ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce popisuje dostupné autentizační principy pro přístup k webovým službám. Porovnává jejich potřebné hardwarové vybavení, bezpečnost, finanční nákladnost, obtížnost implementace a náročnost obsluhy i údržby. ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v prostředí .NET 

  Tenora, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou autentizačních metod pro přístup k webovým službám. V první části jsou vysvětleny autentizační metody a možná bezpečnostní rizika. V druhé části práce je popsán návrh a realizace vlastní ...
 • Návrh autentizace uživatelů ve společnosti 

  Klaška, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhotovení funkčního procesu autentizace uživatelů do počítačové sítě ve společnosti Wistron InfoComm s.r.o. a pojednává o problematice, týkající se tohoto procesu. Hlavním cílem práce ...