Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

    Verner, Lukáš
    This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
  • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

    Verner, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...