Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh osvětlení autodílny 

    Borůvka, Jan
    Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...