Now showing items 1-20 of 33

 • AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera 

  Švoma, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrného modelu podvozku tříkolového mobilního robotu, který je již fyzicky realizován. Výsledkem práce je trojrozměrný model, základní si-mulační testy a animační prezentac v rámci ...
 • Analýza drážního soustrojí motor - generator 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnost využití modální analýzy v silnoproudé elektrotechnice. První část práce vysvětluje pojem CAD systémy a uvádí jejich základní rozdělení. Další část práce se věnuje programu Autodesk Inventor ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka 

  Bukovský, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výroby prezentačního těžítka. K výrobě modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor a CAM software PowerMill v. 6.0. Výroba těžítka byla provedena na frézce FV 25 CNC.
 • Aplikace metody FDM pro výrobu bezpečnostní krytky střešního nosiče 

  Kasal, Ondřej
  Tato práce se zabývá výrobou funkčního dílu střešního nosiče pomocí metody Fused Deposition Modeling. Funkční díl střešního nosiče byl vymodelován v programu Autodesk Inventor a vytisknut na 3D tiskárně uPrint. Práce ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby prototypu automobilového dílu 

  Bachorík, Patrik
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba prototypového dielu pre automobilový priemysel. Jednotlivé tvary a rozmery prototypového dielu boli skonštruované v 3D parametrickom software Autodesk Inventor 2015. Pre výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci 

  Dratva, Jakub
  Cílem bakalářské práce je výroba zábavného modelu hlavolamu Ježek v kleci. Jednotlivé tvary a rozměry hlavolamu byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Model hlavolamu byl vyroben ...
 • Aplikace moderních technologií při výrobě koupelnových doplňků 

  Kudela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů vybraných koupelnových doplňků. Jednotlivé tvary a rozměry koupelnových doplňků byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely ...
 • Elektronický mincovník pro proherní stroj 

  Dolák, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektronického mincovníku pro proherní stroj. Mincovník slouží pro verifikaci žetonů vlastního návrhu, jejich příjem a výdej. Je navržen pro nadřazený systém, se kterým ...
 • Ideový návrh zkušebního modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nn 

  Fazekas, Tibor
  Práce je zaměřena na návrh experimentální modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nízkého napětí. V úvodní části jsou rozebrány teoretické podklady o spínání elektrických obvodů a elektrickém oblouku. Následuje ...
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Model Stirlingova motoru v PSCAD 

  Gallo, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom Stirlingovho motora, pričom v úvode informuje o histórií a vzniku teploplynného stroja, popisuje elementárne časti a ich funkcie, približuje princíp činnosti vysvetlený pomocou termodynamického ...
 • Moderní CAD systémy v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Práce se zaměřuje na stručné shrnutí historie CAD systémů a popisuje novinky, které přináší nová verze programu Autodesk Inventor oproti předešlé verzi. Poté je v pěti krocích popsán postup parametrického modelování v ...
 • Navržení technologie výroby SPD zarážky pro pedály na jízdní kolo 

  Tomek, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu MTB zarážky (kufru) pro jízdní kola. Model, vymodelovaný v programu Autodesk Inventor, bude sloužit k vytvoření CNC programu v softwaru SolidCAM. Součástí práce je i ...
 • Návrh 3D modelu ucha kuchyňského hrnce a jeho možná realizace výroby 

  Bezděk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a výroba 3D modelu ucha kuchynského hrnca s využitím moderných technológií 3D tlače. Virtuálny model ucha kuchynského hrnca bol vytvorený v parametrickom programe Autodesk Inventor ...
 • Návrh a výroba plastové redukce k podlahové hubici 

  Černý, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů plastových redukcí k podlahové hubici. Jednotlivé tvary a rozměry redukcí jsou navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely redukcí jsou ...
 • Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv 

  Adamčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu ...
 • Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi 

  Nemec, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu krytu pre USB zásuvku umiestnenú v stene, umožňujúcu nabíjanie mobilných zariadení bez použitia adaptéru. Teoretická časť práce sa zaoberá aditívnou technológiou Rapid Prototyping a ...
 • Návrh výroby skenovacího přípravku 

  Baran, Ondrej
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh, výroba a montáž prototypu skenovacieho prípravku. Každý diel prípravku bol skonštruovaný v 3D modelovacom prostredí Autodesk Inventor. K výrobe plastových častí bola použitá aditívna ...
 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Porovnání moderních 3D CAD programů. 

  Vévoda, Antonín
  3D CAD programy patří v současné době mezi nejpoužívanější nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace při úpravách stávajících a vývoji nových produktů. Umožňují také mimo jiné podporovat konstrukční proces různými výpočtovými ...