Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace automatického systému ANPR 

    Alsop, Oliver
    Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému ...