Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická optická inspekce 

    Holík, Milan
    Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí ...