Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Boček, František
  Cílem této práce je popsat přístupy k analýze finančních trhů a vybrané přístupy implementovat v rámci automatického obchodního systému v prostředí MetaQuote Language pro platformu Metatrader. Další částí této práce je ...
 • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

  Kněžínek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
 • Návrh automatického obchodního systému s využitím fraktální geometrie 

  Malý, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a predikcí devizových trhů. Práce vychází z hypotézy fraktálního trhu a k jeho predikci využívá nástroje založené na fraktální geometrii. V rámci práce jsou také diskutovány možnosti ...
 • Využití SVM v prostředí finančních trhů 

  Štechr, Vladislav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím regrese nebo klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů SVM z oblasti strojového učení. SVM predikují hodnoty, které jsou používány k rozhodování automatického obchodovacího systému. ...