Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická optická inspekce 

    Vápeník, Radovan
    Tato práce se zabývá technickými možnostmi automatické optické inspekce a realizací způsobů kontroly usazených součástek. Jsou zde uvedeny používané metody detekce součástek včetně pokročilých algoritmických zpracování. ...
  • Automatická optická inspekce 

    Holík, Milan
    Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí ...