Now showing items 1-11 of 11

 • Automatická výměna nástrojů - výměnná ramena 

  Petlach, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o nástrojových systémech používaných na CNC obráběcích strojích a rozebírá jednotlivé části, které tvoří mechanismy automatické výměny nástrojů, přičemž věnuje zvýšenou pozornost konstrukčnímu ...
 • Deskripce systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center 

  Glogar, Matěj
  Automatizace výměny nástrojů patří mezi klíčové otázky zvyšování univerzálnosti, pružnosti a celkové úrovně automatizace výrobních strojů. Při mechanickém obrábění součástí zpravidla nevystačíme s jedním činným členem – ...
 • Konstrukce systému AVN 

  Kolář, David
  Práce se v první fázi zabývá sestavením přehledu běžně užívaných koncepcí systému automatické výměny nástroje v oblasti obráběcích center s bližším zaměřením na frézovací stroje. Zvláštní pozornost je zde věnována především ...
 • Konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny ...
 • Možnosti manipulace s nástroji a obrobky u CNC obráběcích strojů v soudobé praxi 

  Dočekal, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků u CNC strojů. Popisuje také veškeré náležitosti s problematikou spojené, jako jsou druhy zásobníků, způsoby uchycení ...
 • Návrh velkokapacitního zásobníku nástrojů 

  Šrámek, Ondřej
  Cílem této práce je návrh jedné části systému automatické výměny nástrojů pro těžké obráběcí centrum na nerotační součásti. Bakalářská práce byla zadána ve spolupráci se společností TRIMILL, a.s.. První část se věnuje ...
 • Ramena manipulátorů pro automatickou výměnu nástrojů 

  Vondráček, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá dílčími uzly, které tvoří automatickou výměnu nástrojů. První část se věnuje koncepci zásobníků nástrojů a nejrozšířenějšími výměny nástroje. Další část objasňuje pojem nástrojová jednotka ...
 • Rešerše automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Podloucký, Milan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše a uceleného roztřídění v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center.
 • Systémy automatické výměny nástrojů ve stavbě obráběcích center 

  Labounek, Dalibor
  Automatizace výměny nástrojů je zásadním faktorem, který ovlivňuje celkovou úroveň automatizace výrobních strojů. Z důvodu použití většího množství nástrojů při obrábění, se systémy automatické výměny nástrojů (dále jen ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Bilko, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zaměřená na ucelené roztřídění základních systémů pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Krejčí, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se roztříděním v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.