Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizace kontroly PC 

  Hodáň, Ján
  Táto práca popisuje návrh a implementáciu vizualizácie automatickej kontroly počítač ov. Na začiatku sa zaoberá uvedením do problematiky samotnej kontroly. Prebehne zoznámenie sa s postupmi, ktoré je potrebné pri kontrole ...
 • Automatizovaná podpora testování a vydávání serverových aplikací 

  Maga, Martin
  Úlohou tejto diplomovej práce je podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa spoločnosti AVG vytvoriť systém pre automatizovanú podporu testovania a vydávania serverových aplikácií. Hlavným cieľom je vytvoriť systém vydávania ...
 • Implementace prvků automatizace do výrobního procesu v Poclain Hydraulics s.r.o. 

  Ciba, Martin
  Cieľom práce je zanalyzovať aktuálny výrobný proces dráh pre hydraulické motory a navrhnúť jeho optimalizáciu. Na základe analýzy výrobného procesu a prieskumu dostupných možností automatizácie sú vytvorené viaceré návrhy ...
 • Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře 

  Chovanec, Tomáš
  S technickým pokrokom v oblasti informatizácie sa v dnešnej dobe objavujú nové postupy, ako zefektívniť prácu vo firemnej sfére. Jedným z nich je automatizácia procesov. Táto práca má za cieľ vysvetliť pojem "Robot Process ...
 • Systém inteligentního osvětlení pro domácí automatizaci 

  Raninec, Michal
  Predložená práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému inteligentného osvetlenia pre domácu automatizáciu. Po výbere vhodného spôsobu realizácie systému nasleduje výber vhodných komponentov, návrh elektrických zapojení ...