Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Analýza prodejnosti vozidel 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková ...
 • Automobily osmdesátých a devadesátých let 

  Holuša, David
  Tato bakalářská práce popisuje události, které vedly k rozvoji automobilového průmyslu v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, dále se zaměřuje na situaci v průmyslu na jednotlivých kontinentech a na ...
 • Evropská emisní legislativa 

  Rytina, Matěj
  Cílem bakalářské práce bylo pojednat o výfukových emisích a jejich škodlivosti, stručně shrnout problematiku emisních norem, a hlavně shrnout dosavadní dění kolem aféry „Dieselgate“, jakožto velmi medializované a propírané ...
 • Hybridní pohon automobilů 

  Tvrdý, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je přehled možných hybridních pohonů automobilů a jejich praktické využití. Je zaměřena na hlavní výhody a nevýhody hybridního pohonu a zabývá se dopadem takto vybavených automobilů na životní ...
 • Moderní materiály v automobilovém průmyslu 

  Vaníček, Jan
  Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného ...
 • Návrh a modernizace automobilového startéru 

  Bednář, Vojtěch
  Práce se zabývá modernizací automobilového startéru. V první a druhé části byla provedena analýza druhů startérů z hlediska konstrukce a rozboru pohonu startéru. V třetí části byl proveden elektromagnetický návrh stejnosměrného ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Lutera, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro osobní automobily, který disponuje víceuživatelským režimem a záznamem měřených dat. Měření je provedeno pomocí přímého napojení na snímače a vstřikovače motoru. ...
 • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

  Gazdík, Marcel
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s komprimovaným formátem zvuku, jakým je kupříkladu MP3, AAC či OGG Vorbis. Pak také s návrhem jednoduchého přehrávače, jež je koncipován jako rozšiřující modul ke ...
 • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

  Bojanovský, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
 • Systém sběru dat z palubní sběrnice vozidla 

  Pecha, Michal
  Práca obsahuje úplný návrh komplexného systému zberu dát zo zbernice vozidla. Rieši problematiku z oblasti pripojenie nového uzlu na CAN zbernicu vozidla, komunikačný protokol NMEA 0183 GPS prijímačov, zápis zachytených ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Trendy ve vývoji hybridní vozidel 

  Šebesta, Filip
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních elektrických a hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů pohonů jsou uvedeny jejich vlastnosti, konstrukční řešení, využití, výhody a nevýhody. Dále ...
 • Univerzální palubní počítač do auta 

  Novohradský, Petr
  Práce obsahuje kompletní návrh prototypu vestavěného zařízení pro zobrazování informací z vozidla. Je popsán čip ELM327 a jeho základní použití. Popisuje také vývoj diagnostické zásuvky vozidel v Evropských zemích. Obsahuje ...
 • Využití metod 3D tisku v automobilovém průmyslu 

  Juhász, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá využitím 3D tisku v automobilovém průmyslu. Úvodní kapitola popisuje historii a výrobní proces. Další kapitola se zabývá nejpoužívanějšími technologiemi 3D tisku a následným popisem procesu tisku ...