Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled vývoje autonomních vozidel 

    Quinn, Cheney
    Bakalářská práce se zabývá vývojem autonomních vozidel. První část práce je zaměřena na charakterizaci autonomních vozidel a jejich dělení podle SAE a NHTSA. V druhé části jsou uvedeny technologie spadající pod jednotlivé ...