Now showing items 1-2 of 2

  • Design tandemového válce 

    Otruba, Radim
    Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení ...
  • Přehled vývoje autonomních vozidel 

    Quinn, Cheney
    Bakalářská práce se zabývá vývojem autonomních vozidel. První část práce je zaměřena na charakterizaci autonomních vozidel a jejich dělení podle SAE a NHTSA. V druhé části jsou uvedeny technologie spadající pod jednotlivé ...