Now showing items 1-1 of 1

  • Lavinové komunikační uzly 

    Koňařík, Libor
    Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...