Now showing items 1-1 of 1

  • Robotické zakládání do obráběcího stroje 

    Pála, Matěj
    Diplomová práce se zaobírá problematikou zakládání a přesunu různých obrobků a profilů. V první části je uvedeno rozdělení robotů, popis jejich kinematiky i samotného zakládání. Druhá část práce se zaobírá analýzou a rešerší ...