Now showing items 1-1 of 1

  • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

    Pála, Matěj
    Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...